Nyheder

Arbejdsdagene for 2024 er fastlagt - se mere 

Besøg på Vestforbrænding onsdag d. 8/5 kl. 17-19

Rundvisning på forbrændingsanlægget med efterfølgende let mad i fælleshuset?

Af sikkerhedsgrunde kræver man, at du er over 9 år, ikke er gravid, og at du ikke har problemer med at gå på trapper.

Selve besøget på Vestforbrænding er gratis, men du skal betale 50kr for at kunne nyde en sandwich og 1 vand/øl bagefter.

Ellen Madsen på mail ema2236@gmail.com, på sms til 61602236

eller på FaceBook med navn(e) og adresse. Betaling venter vi med til næste år.

Der er begrænset antal pladser.  Mere info følger til dem der har tilmeldt sig inden besøget

Mange hilsner fra Aktivitetsgruppen

Høstfest d. 28/9-2024

Vi forventer igen i år at arrangere Høstfest. Nærmere herom senere

Sct. Hansfest d. 23/6-2024

Vi forventer at arrangere Sct. Hansfest d. 23/6-2024, mere herom senere