Salg af have

Information til Andelshaveejeren


Andelshaveejeren kan som udgangspunkt sælge sin parcel til hvem det måtte ønskes, så længe køber har adresse i hovedstadsområdet og bestyrelsens kan godkende køber. Dette kan ske med eller uden medvirken fra ejendomsmægler.


Sælger eller ejendomsmægler udleverer alle relevante dokumenter til potentiel køber (det hele kan findes her på hjemmesiden):


· Vedtægter

· Ordensregler

· Seneste regnskab

· Seneste budget

· Referat fra seneste generalforsamling

· Lokalplan 059


Når køber og sælger er blevet enige om en handel, sendes mail til foreningen med oplysninger om køber(e). Sælger indsætter på dette tidspunkt sælgergebyr på foreningens konto.


Foreningen sender spørgeskema til køber og undersøger/vurderer om køber kan godkendes. 


Overdragelsesaftale som foreningen udarbejder, vedrører alene parcellen og foreningens forhold. Foreningen udarbejder ikke en købsaftale med specifikke aftaler om huset, indbo, betaling, forbehold m.v. Denne må køber og sælger udarbejde særskilt. 


Foreningen modtager og videresender ikke købesummen via foreningen konto, køber og sælger må oprette en deponeringskonto i et pengeinstitut, hvis man ønsker at have kontrol med betalingen.


Hvis salg formidles via en ejendomsmægler, udarbejder ejendomsmægleren en købsaftale for selve huset, ligesom ejendomsmægleren kan formidle betalingen.


Der arrangeres et overdragelsesmøde af parcellen med køber, sælger, formand og kasser hvor aftalen underskrives.

Køber indsætter inden mødet indmeldelsesgebyr på foreningens konto.


Spørgsmål til foreningens vedtægter, regnskab eller lignede kan sendes til foreningens mailadresse post@pfg1952.dk


Sælger udleverer IKKE bestyrelsens private telefonnumre.