Fællesarbejde

Fællesarbejde 2024

For at give alle mulighed for at deltage, prøver vi i år med forskellige ugedage og tidspunkter.


Søndag d. 7/4 kl. 10-13

Onsdag d. 8/5 kl. 18-21

Søndag d. 23/6 kl. 12-15 (før Sct. Hans aften)

Onsdag d. 24/7 kl. 18-21

Søndag d. 25/8 kl. 10-13

Lørdag d. 28/9 kl. 10-13 (før Høstfest)Tilmelding: arbejde@pfg1952.dk


Hver parcel skal deltage i to arbejdsdage i løbet af sæsonen.

Husk ikke alle opgaver er hårdt arbejde. Du finder sammen med bestyrelsen en opgave der passer til dit helbred og din fysisk. Man kan  blive fritaget for fællesarbejde hvis man ikke er fysisk i stand til at deltage. Husk at give besked om dette da der ellers vil blive opkrævet gebyr for manglende arbejde. 


Vel mødt!